Anti Spin behandeling

Nieuw in het service pakket
Wat houdt een anti spinnen behandeling nu eigenlijk in?

In Nederland is spinnenbestrijding met gif verboden. De spin is beschermd en mag niet worden bestreden met gif. Omdat er toch veel overlast werd ondervonden door de spinnen en de webben die zij achterlaten zochten wij naar andere oplossing.

We verwijderen zoveel mogelijk alle webben en spinnennesten van uw huis, tuinhuis, schutting, tuinset, speeltoestellen. Als dat gedaan is behandelen we alle looproutes en schuilplekjes waar de spinnen en de insecten zich normaal ophouden met een 100% biologisch middel.

Hierdoor komt het beschermlaagje op alle plekken waar de spin normaal zit of zijn nest maakt. Uw huis, hout en schilderwerk is nu voorzien van een beschermlaag en blijft langdurig spin en insectvrij.


Service


Service
Ons product is 100% biologische oplosbaar en veilig voor mens, plant en dier. Tevens veilig voor de meeste ondergronden. Gemaakt onder GMP, ISO 9001 en ISO 14001. Het product valt onder het gedifferentieerd handhavingsbeleid biocide van VROM. Meer informatie over dit product kunt u bij ons opvragen.

Meer weten ?
Mocht u naar aanleiding van de bovenstaande dienst nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen .

Miep Kraak "zet de puntjes op de i".